• itskodman@gmail.com
  • Ulaanbaatar, Mongolia
Цаг үеийн
Д.Сумъяабазар:  XэBлийd нь өсөн bойжиж буй үр хүүхдийн эpyүл мэHд, сайн сайхны төлөө цаг ямагт хичээнгүйлэн ажиллаж буйгаа илэрхийлье.

Д.Сумъяабазар: XэBлийd нь өсөн bойжиж буй үр хүүхдийн эpyүл мэHд, сайн сайхны төлөө цаг ямагт хичээнгүйлэн ажиллаж буйгаа илэрхийлье.

Өнөөдрийн байдлаар Нийслэлийн хэмжээнд нийт 21959 эх жи.рэмсний хяналтад байна. Нийт 1613 жи.рэмсэн эх ко.ви.дын ха.л.двараар өв.чи.лснөөс 648 нь э.мн.элэгт хэвтэн э.мч.лүүлж, 203 нь гэрийн э.мч.илгээнд, 762 ж.ирэ.мсэн эх э.мч.лэгдэж э.дг.эрсэн байна.
К.ов.идын х.ал.двар ж.ир.эмсэн эхчүүд болон хүүхдүүдэд хүнд тусч байгаа тул к.ов.идын ха.лд.вараар өвдсөн 1600 гаруй ээжүүдэд Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс дархлаа дэмжих “Амин дэмийн багц”-ыг бэлтгэн хүргүүллээ.
Улаанбаатар хотын удирдлагын баг, нийт албан хаагчид, Нийслэлийн онцгой комиссын бие бүрэлдэхүүн, эмч эмнэлгийн ажилтнууд жи.рэ.мсэн э.хчүүд бүрийн төлөө, хэ.вл..ийд нь өсөн бойжиж буй үр хүүхдийн эрүүл мэнд, сайн сайхны төлөө цаг ямагт хичээнгүйлэн ажиллаж буйгаа илэрхийлье.
ЭХ ҮРИЙН эрүүл м.эн.дийг хамгаалах үйлс бол бид бүгдийн хувьд эрхэм дээд, эн тэргүүний зорилго гэдгийг онцгойлон уламжлая. Иймд учран золгох сайн цаг, сайхан үргэлжлэлийн төлөө дархлаагаа дэмжиж, сэтгэлээ хатамжилж, эрүүл энх байх өндөр ерөөлийг өргөе.
МОНГОЛЫН ҮРС МАШ ОЛОН БОЛТУГАЙ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Хуулбарлах хориотой.
error: Хуулбарлах хориотой.