Цаг үеийн
Fасеbook-ийн сервер компьютерийг хакердсан уу?

Fасеbook-ийн сервер компьютерийг хакердсан уу?

Өнөөдрийн Facebook Messengеr application маш ихээр гацаж доголдсон нь FACEBООК-н сервер компютерийг хакердсан байна.

Улмаар FACEBOOK MESSENGER бүрэн ажиллагаагүй болж хэрэглэгчдийн хувийн мэдээлэл алдагдаж болох эрсдэлд хүрээд байгаа тул бүх сүлжээгээ хязгаарласан ажээ.

Иймд FACEBOOK MESSENGER хэрэглэгч та бүхэн өөрийн хувийн мэдээллээ нууцлах мөн нууц үгээ солих зэрэг үйлдлүүдийг хийгээрэй гэж зөвлөе!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!