зөвлөгөө
Хүнсний бүтээгдэхүүн авахдаа дараах зүйлсийг заавал анхаараарай.

Хүнсний бүтээгдэхүүн авахдаа дараах зүйлсийг заавал анхаараарай.

Иргэд хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаж авахдаа дараахи зүйлсийг анхаарч байхыг сануулж байна. Худалдаа үйлчилгээний газраас бараа бүтээгдэхүүн сонгон авахдаа шошгод хэн, хэзээ, хаана үйлдвэрлэсэн болох, хадгалалтын хугацаа, хэрэглэх, хадгалах нөхцөл заагдсан эсэх, тухайн барааны чанар илт муудсан эсэхийг сайтар

нягтлан үзэх, түргэн гэ.мтэж чанар байдлаа алддаг хүнсний бүтээгдэхүүнийг зориулалтын хөргөх төхөөрөмжгүй болон чингэлэг, ил задгай худалдаанаас авч хэрэглэхгүй байх, их хэмжээний хоол хүнснийг нэг дор бэлтгэн халуунаар хадгалахад шаардагдах хоол үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,

мэргэжлийн тогооч ажиллагсдаар бүрэн хангагдсан эсэх, хоол хүнсэнд ашиглаж буй түүхий эд, материал нь чанар аюул.гүй байдлыг хангасан тухай баталгаажилттай, ариун цэврийн шаардлага хангасан, зориулалтын байртай худалдааны байгууллагаас нийлүүлсэн эсэхийг холбогдох бичиг баримтанд

үңдэслэн сайтар хянаж үзэх, мах, махан бүтээгдэхүүнийг ариун цэвэр гарал үүслийн гэрчилгээтэй эсэх, эрх бүхий лабораторит шинжилгээнд хамрагдсан байдлыг нягтлан үзэх, худалдаа, нийтийн хоолны газраас а.лкохол ундааг худалдан авах, үйлчлуүлэхдээ хаана үйлдвэрлэсэн, чанар аюулгүй

байдлын баталгаажилттай эсэхийг магадлан үзэхийн зэрэгцээ тунадас булингартай, механик хольцтой, хямд үнэтэй, гар дээрээс худалдаалж буй а.лкохол ундааг худалдан авч хэрэглэхгүй байх зэрэг зүйлийг сануулж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!