зөвлөгөө
Эрдэмтэд: Цагаан будааг хүний биед сө.рөг нөлөөтэйг тайлбарлав.

Эрдэмтэд: Цагаан будааг хүний биед сө.рөг нөлөөтэйг тайлбарлав.

Нью Орлеанд болсон Эрс.дэлийн шин.жилгээний нийгэмлэгийн хуралдаан дээр био.логичид цагаан будаа нь маш их хэмжээний хүнцэл болон бусад бодисууд хуримтлуулдаг ба ихэнх нь хүний биед ороод задардаг хэмээн ярьжээ.

Эрдэмтэд- Бид цагаан будаанд хичнээн их хүнцэл агуулагдаж, хоол шингэх явцад хүний биед хэр их хүнцэл орж байгаа талаар хамгийн анхны системчилсэн үнэлгээ хийлээ. Ойрын ирээдүйд хүнцэл хүний биед хэрхэн нөлөөлдгийг судлах болно гэж хэлжээ.

Хар тугалга, хүнцэл болон бусад олон элемент ус, ус дамжуулах хоолой, сав суулга, гэр ахуйн бусад эд зүйлс зэрэгт агуулагддаг бөгөөд ихэвчлэн хүний тархи, биед хүнд хэлбэрийн эм.гэг үүсгэдэг байна. Суд.лаачид АНУ-ын Флинт хотын усан дахь хар тугалгын хэмжээ өндөр байгаа нь хүүхдүүдийн э.рүүл мэн.дэд сөр.гөөр нөлөөлж буйг тогтоожээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!