• itskodman@gmail.com
  • Ulaanbaatar, Mongolia
зөвлөгөө
Тогтоцтой үсний будаг хэрэглэвэл хөхний хорт хавдарын эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг.

Тогтоцтой үсний будаг хэрэглэвэл хөхний хорт хавдарын эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг.

Байнгын буюу тогтоцтой үсний будаг, үс шулуутгагч хими гэх мэт үс арчилгааны бүтээгдэхүүнийг тогтмол хэрэглэх ньхөхнийXортXавдрын эрсдлийг нэмэгдүүлдэг болохыг АНУ-ын Хойд Каролинагийн Их Сургуулийн судлаачид тогтоожээ.

Why Older Women Wear Short Hairstyles and Why You Don't Need To

ТОГТМОЛ ХЭРЭГЛЭЭ НЬ ЭРСДЛИЙГ 9 ХУВИАР НЭМЭГДҮҮЛДЭГ Үндэсний эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн (NIH) харьяа АНУ-ын Орчны э.р.ү.ү.л ахуй шинжлэх ухааны судалгааны институтээс 2003-2009 оны хооронд явуулсан “Систер судалгаа” буюу “Эгч дүүс судалгаа”-нд оролцсон 35-74 насны 46,709 эмэгтэйг энэ судалгаанд хамруулсан ба судалгаанд хамрагдахын өмнөх жилийн турш байнгын буюу тогтоцтой үсний будаг тогтмол хэрэглэдэг байсан эсэх, х.ө.х.н.и.й х.о.р.т ха.в.д.р.ы.н эрсдэлтэй хамааралтай эсэхийг шалгаж судалсан байна. Систер судалгаанд оролцогчидийн гэр бүлд х.ө.х.н.и.й х.о.р.т х.а.в.д.а.р.тай ойр дотны хэн нэгэн байдаг ч өөрсдөө х.ө.х.н.и.й. х.о.р.т х.а.в.д.а.р.гүй хүмүүс юм байнаДагаж судалсан дундаж хугацаа 8.3 жил бөгөөд энэ хугацаанд 2,394 х.ө.х.н.ий х.о.р.т х.а.в.д.а.р илэрчээ.

Судалгаанд бүртгүүлэх үед оролцогчдын 55 хувь нь байнгын /permanent/ үсний будаг хэрэглэдэг гэж хариулсан бөгөөд судалгаанд бүртгүүлэхээс өмнөх жилийн туршид тогтмол үсний будаг хэрэглэдэг байсан хүмүүс тогтмол хэрэглэдэггүй хүмүүстэй харьцуулахад х.ө.х.н.и.й х.о.р.т х.а.в.д.а.р тусах эрсдэл 9 хувь өндөр байжээ.

Судалгааны дүн хар арьст эмэгтэйчүүдэд байнгын үсний будаг хэрэглэдэг хүмүүс хэрэглэдэгггүй хүмүүстэй харьцуулахад  э.р.с.д.э.л.ийг 45% (а.ю.у.л.ы.н зэрэглэл 1.45), цагаан арьст эмэгтэйчүүдийн дунд 7% -иар өссөн (а.ю.у.л.ы.н з.э.р.э.г.л.э.л 1.07) байдалтай гарчээ.Мөн үс шулуутгагчийг хэрэглэх нь  э.р.с.д..э.л.тэй хамааралтай (аюулын зэрэглэл 1.07) байсан бөгөөд хэрэглэх давтамж нэмэгдэх тусам э.р.с.д.эл нэмэгдэж байгаа (хандлага P = 0.02) зүй тогтол ажиглагджээ.

Судлаачид “Байнгын үсний будаг ба х.а.в.д.а.р хоёрын хоорондын уялдаа холбоог олон жилийн турш судалж ирсэн боловч нэгдмэл үр дүнд хараахан хүрч чадаагүй байсан болно. Энэ удаагийн судалгаагаар байнгын үсний будаг хэрэглэх нь  э.р.с.д.л.и.йг нэмэгдүүлдэг хамааралтай болох нь тогтоогдож, э.р.с.д.э.л нэмэгдэх нөлөө нь Африк гаралтай Америк эмэгтэйчүүдэд илүү хүчтэй, ялангуяа үүнийг их хэрэглэдэг хүмүүст илүү хүчтэй байна” гэж дүгнэжээ.Энэ судалгаагаар бас нэг анхаарал татахуйц мэдлэг олж авсан нь үсний шулуутгагч хими ашиглах нь э.р.с.д.э.л.тэй холбоотой болох нь тогтоогдсон явдал. 5-8 долоо хоног тутамд үсний засагч хэрэглэдэг эмэгтэйчүүд хэрэглэдэггүй хүмүүстэй харьцуулахад  э.р.с.д.э.л 30% өндөр байсан аж.Hair Mistakes That Age You: How Yo Style Your Hair So You Look Younger

Үсний шулуутгагчийн хэрэглээ э.р.с.д.э.л хамаарал нь Африк болон цагаан арьст эмэгтэйчүүдэд ижил байсан боловч цагаан арьст эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад Африкийн Америк эмэгтэйчүүдэд үсний засалт хэрэглэх нь илүү түгээмэл байдаг аж.Эмэгтэйчүүд байнгын үсний будаг, үсний засагчийг хэрэглэхээ болих хэрэгтэй юу гэсэн асуултад судлаачид хариулахдаа “Бид х.ө.х.н.и.й. х.о.р.т х.а.в.д.а.р үүсгэдэг олон хүчин зүйлд өртдөг. Эдгээр химийн бодисыг хэрэглэхээс зайлсхийх нь эмэгтэйчүүдийн э.р.с.д.л.и.й.г бууруулахад үр нөлоөөтэй байх болно” гэсэн байна.

Эх сурвалж: (Thegegee) Hair dye and chemical straightener use and breast cancer risk in a large US population of black and white women. Int J Cancer. 2019 Dec 3. doi: 10.1002/ijc.32738

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Хуулбарлах хориотой.
error: Хуулбарлах хориотой.