• Ulaanbaatar, Mongolia
зөвлөгөө
XИЙCЭН YЙЛДЛЭЭ XAMГААЛАХЫН TУЛД XAЙPTАЙ ГЭДЭГ YГЭЭР БAMБАЙ XИЙCЭЭР БAЙГAAД CУPЧИXCАН, ДABAРСАН ЮM ЧИHЬ…

XИЙCЭН YЙЛДЛЭЭ XAMГААЛАХЫН TУЛД XAЙPTАЙ ГЭДЭГ YГЭЭР БAMБАЙ XИЙCЭЭР БAЙГAAД CУPЧИXCАН, ДABAРСАН ЮM ЧИHЬ…

1. Би ай мар ха ртай эхнэр
Нөхөр өдөржин ажиллаад орой голдуу 11 үед гэртээ ирнэ. Амьдралаа болгохын төлөө ү*эн хатан зүтгэж байгаа нь энэ. Гэтэл эхнэр болсон би ойлгохгүй оройтлоо, амралтын өдөр гадуур тэ нэлээ гээд л го мдоллоно.

Гэртээ ирээд л утсаа ун траачихна. Тайван ам рахын тулд, хэн нэг нь сайхан ун таж байхад нь сэрээхгүй гэж л ун траадаг. Өөр асуудал байхгүй. Гэтэл эхнэр хэнийхээ ме ссежийг нуу гаад байгаан гээд л… 8 сарын өмнө а раар та вьсаныг нь хүлээлгэсэн. Ба тлагдсан. Энэ бол а лдаа байсан. Тохиолдол байсан. Уу чил гээд л бөөн гэ мшил болсон нөхөр нь би ганцхан чамдаа л ха йртай гэсэн үгээр өөрийгөө ха мгаална.

Харин эхнэр байнга тэр явдлыг сө хөж уй лаан хэ рүүл го мдол дагуулна. Яр шигтай эхнэр байна уу. Гурван ч удаа утсанд нь үн сэе, тэ врэе, хэмт хо ное гэсэн ме ссеж өөр өөр дугаараас ирсэн байхыг барьсан. Хоорондоо хэдэ хэдэн сарын зайтай ирсэн л дээ. Нөхөр мэдээж гэ мгүй гэнэ. Намайг хоргоогоод байгаан. Би яагаа ч үгүй гэнэ. Эхнэр дэмий л хэ рүүл го мдол болно.

2. Нөхөр маань ай мар ху далч бас за вхай. Мэдээж дээрхээс эсрэгээрээ.
Өдөр ажлаа х ийнэ. Тараад үе үе хүүхнүүдтэй ба ранд пи водоно. Тэгж тэгж шөнө гэртээ я дарсан царайлж ирнэ.
Тэр хүүхнүүдээ, эсвэл ну уц ам рагаа нуу х гэж утсаа унтраана.

8 сарын өмнөх явдлыг нэг их юманд боддоггүй. Бүр чамайг хуу рахгүйг хичээнэ. Чамайгаа го мдоох зүйл х ийхийг бодохгүй нь мэдээж. Гэхдээ хэзээ юу болохыг хэн ч хэлж мэдэхгүй” гэж хэлсэн гээч. Бас нөгөө алдарт с**с ха йр хоёр өөр ч гэж хэлсэн.
Нөхөр зүгээр байдаггүй учир хүүхнүүд учир ур гуулах гээд байдаг. Тэд нар нь эхнэртэй гэдгийг нь мэддэг ч юм уу үгүй ч юм уу.

Энэ хоёрын аль нь илүү ү нэмшилтэй байна? Бараг ойлгомжтой биз дээ.

3. Дөнгөж 20 насандаа хүний эхнэр болж хүүхдийг нь гаргасан би гэдэг хүн нөхөртөө итгэхээ болиод байна. Нас залуу, хүүхэд аавыгаа нэхэх ухаан ороогүй байгаа дээр нь са лж өөрийгөө бодох хэрэгтэй ч юм уу. Эсвэл өөрийгөө хө гжүүлж, сайжруулж нөхрөө авч үлдэх арга чарга хайх хэрэгтэй юү. Ууч лах ёстой юу. Хамгийн гол нь итгэл гэдэг зүйл надад үгүй болчихоод байна. Байнга ха рдаж байхаас за лхаж байна. Зө влөж ту слаач. Ха йр хүү хэд хоёр хүчтэй юм аа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *