• Ulaanbaatar, Mongolia
зөвлөгөө
AHXНЫ XAЙPЫГАА ГЭPТ НЬ XYPГЭЖ ӨГӨX ГЭЭД ЯBЖ БAЙТAЛ, CYЙТ БYCГҮЙ MAAНЬ 1 3AЛУУТАЙ УЧИPГYЙ УРДAAС AЛХAЖ БAЙХAAР НЬ…

AHXНЫ XAЙPЫГАА ГЭPТ НЬ XYPГЭЖ ӨГӨX ГЭЭД ЯBЖ БAЙТAЛ, CYЙТ БYCГҮЙ MAAНЬ 1 3AЛУУТАЙ УЧИPГYЙ УРДAAС AЛХAЖ БAЙХAAР НЬ…

Би өөрт то хиолдсон нэгэн я вдлыг өгүүлэх гэсэн юм. Одоогоос хэдэн жилийн өмнө би нэгэн бүсгүйтэй 2 жил үе рхээд суу х дээрээ тулав. Бид 2 аль аль талынхаа аав ээжтэй та нилцаад орж гардаг болсон байлаа. Ху рим х ийх өдөр ч тодорхой болсон байлаа.

Гэтэл яг ху римнаас 10 гаруй хоногийн өмнө миний а нх ха йртай болж байсан бүсгүйгээс е- мэйл ирдэг юм байна. Чамайг ху римаа х ийх болсон гэж сонслоо, сүү лчийн удаа уулзвал болох уу гээд, маргааш орой завтай бол ажлыг чинь тарах үед би за лгая гэсэн байлаа. Би ч за юу л болов гэж бодоод зө вшөөрсөн хариу өглөө. Маргааш нь болзоод нэг ка фед тухлаад нилээд ярьж суу лаа.

Намайг битгий ма ртаарай гээд л уй лж байна. Би ч бага зэрэг та йвшруулаад ар га даад тэгээд тэндээс гараад би түүнийг хү ргэж өгөхөөр а лхаж явтал бас миний сү йт бүсгүй нэг залуутай хамт алхаж яваад яг таа ралчихдаг юм байна. Би ч нилээд са ндарсандаа түүнд хамаг үнэнээ тоо чиж гарна биз. Нөгөө охин ч уу члаарай, би энэ залууд ха йртай болохоор сүүлчийн удаа нэг до троо он гойтол ярилцах гэж уулзсан юм. Би тгий бу руугаар ойлгоорой гээд л… Тэгтэл сү йт бү сгүй маань инээмсэглээд:

-Би ч бас яг адилхан юм болоод явж байна. Энэ залуу бид 2 анх үе рхдэг байсан юм. Бас л чамтай адил намайг сүү лчийн удаа уулзая гээд бид уулзаад явж байна гэдэг байгаа. Би нэг юм арай га йгүй болоод за тэгвэл найз хариад байж байя, чи уу лзчихаад ирэхгүй гээд эр хүний уу жуу зан гаргатал сү йт бүсгүй маань:

-Нэгэнт одоо хэн хэн нь нуу ж хаах юм байхгүй, харин ч ингэж та ардаг нь сайн юм боллоо, бүгдээрээ хамт нэг газар орчихоод 2лаа х амт ха ръя гээд бид зөвшөөрөөд нэг газар хамт суу ж байгаад бие биедээ аз жа ргал ерөөгөөд са ллаа.

Хурим маань ч болдогоороо болж, цаг хугацаа ч өнгөрсөөр нэг өглөө е-мэйлээ шалгатал а нхны минь ха йраас нэг е-мэйл иржээ. Тэрээр захидалдаа:

Найз нь хүнтэй суу ж байгаа. Танай эхнэрийн ан хны ха йртай залуутай сууж байгаа. Бид 4 уулзсан тэр өдрөөс эхлэн би энэ залуутай уу лздаг болсон. Бид 2 зо влонгоо ярьж их уулздаг байсаар сүүлдээ бие биедээ да сч эхлэж байгаагаа мэдсэн тэгээд явсаар бид бие биедээ сайн болчихсон, би тун удахгүй төрнө. Мөн тө рөхөөсөө өмнө ху римаа х ийх гэж байгаа гэж бичсэн байлаа.

Би ч ажил тараад ха риад эх нэртээ энэ тухай ярьтал эхнэр маань бас хэдийнээ мэ дчихсэн байлаа. Ингээд бид 2 ан хны ха йртуудынхаа ху римын гэрч болж ху риманд нь очиж байлаа даа гэж………. Тэгээд бид гэр бүлийн найзууд болж нэгнийдээ орж гарч хааяа хамт салхинд га ршгаадаг болсон юм.

Гэхдээ сүүлийн үед би ан хны ха йртдаа нэг л та тагдаадт түүнийг хү сэх болсон юм. Энэ тухайгаа ч түүнд хэлэхэд мөн надтай адил бодолтой байгаагаа ч нуу гаагүй. Гэхдээ бид гэр бүлтэй бүр найзууд…….. ЯА НАМ БЭЭЭ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *