• Ulaanbaatar, Mongolia
зөвлөгөө
ГAДAГШАА ЯBСАН MИНЬ ТЭPHИЙГЭЭ ХУУPAХ XAМГИЙН TOМ ШAЛТГAAН БOЛЖ БИД….

ГAДAГШАА ЯBСАН MИНЬ ТЭPHИЙГЭЭ ХУУPAХ XAМГИЙН TOМ ШAЛТГAAН БOЛЖ БИД….

Зө влөөч залуусаа бие холдохоор сэтгэл хо лдоно гэгч үнэхээр үнэн үг бололтой. Би я понд сурдаг энд ирэхэсэ өмнө ха йртайгаа 2 жил гаран цуг байсан цуг а мьдараагүй ч ихэнх цагийг хамт өнгөрөөдөг байсан.

Амь а мьдарлаа л гэж боддог байлаа. Түүндээ бас онгоноо ч өгсөн са яхныг хүртэл түүнээсээ өөр залуутай ха вьтах байтугай болзохыг ч хү сдэггүй байлаа. Гэтэл энд ирсэнээс хойш тэр минь намайг үргэлж ха рдаж хэ рүүл өддөг байсан ч надаас холдоод хэ цүү байгаа гээд л тэ вчээд уу чилдаг байсан. Энд ирснээс хойш су ргуулиас нэг я пон залуу хэл хичээл газар гээд л бүх л тал дээр ту слуулахаар найз болгож өгсөн би ч ан хандаа тоохгүй ихэнх зүйлийг ганцаараа хий гээд болоод л байсан ч хүний газар мэдэхгүй зүйл их л гарч ирэх юм.

Тэр бүрд энэ я пон залууд ха ндаж сүүл рүүгээ сайн найзууд болж би ч ха йрыгаа са наж байгаагаа са ки ганц ху ндаг уу ж түүнд сэтгэлээ нээдэг болсон. Түүнээс хойш нэг л мэдэхэд би түүнд дасан болзоонд явдаг болсон хамгийн со нин нь тэр за ндан намайг тэ врэх байтугай хө тлөхөөс ч ичдэг байсан, тэр нь надад эгдүйтэй са нагдаж х айр шигээ байлгахыг х сэн би өөрө эхлээд үн сэчихсэн…

Яагаад ч юм түүнд өдөр ирэх тусам тат агдах болж бид үе рхэж эхлээд 100 дахь өдрөө би түүнд бэ лэг гэж за нданг нь авсан. Түүнээс хойш энэ я пон залуу намайг улам ха ламжилж ө*дөж га нцаардаж байхад минь үргэлж хажууд байх болсон тэр ху гацаандаа ч би ха йртайгаа үргэлж холбоотой байсан ч өмнөх шигээ до тно ха рьцахаа больсон. Тэр минь ч нилээн хайнга болсон юм шиг өөр охин байгаа юм шиг са нагдсан.

Удахгүй 7 сард мо нголд очиход ха йр минь намайг өөр хүнтэй ун тсныг мэдвэл, эсвэл надад 6 сарын до тор ухаангүй ха йртай болсон гээд байгаа энэ я пон залуу одоо хүртэл түүнтэй холботой байгааг минь мэдүүл? Би яах ёстой вэ? 7 сард очиход миний ха йр бид 2-н 3 жилийн ой болно тэр их ха йраа ингээд дуу сгамааргүй байгаа ч энд хамаг юмаа надад зориулаад байгаа залууг ч хаячихаж чадахгүй нь ээ.

Сүүлийн үед үргэлж би тэ1 түүнийхээ ха йрыг даа сангүй би өөдгүй муу хай гэх бодол тө рөөд байна. Би заавал сонголт х ийх ёстой юу? 2 хүнд цуг ха йртай байж болох а суудал уу?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *